Словник – інструмент пізнання світу

Written by admin on Март 12, 2018. Posted in Uncategorized

:бібліотечний урок

Цілі: ознайомити учнів  зі словниками із видів довідкової літератури;навчити користуватися ними ,знаходити в них потрібні відомості.

Урок розрахований на 5-ти та 6 кл.

«Микола Васильович Гоголь часто звертався до словників, з яких дізнався походження слова, його історія, значення, написання»

« Кожен, хто зве себе письменним українцем, мусить конче мати у своїй хаті якого підручного українського словника й частіш заглядати до нього,бо без цього літературної мови не навчитися»

(І. Огієнко)

 • Вступ.

Шановні учні!  На початку нашого уроку перевірте  себе.

Спробуйте відповісти на питання вікторини .

 1. Словники, в яких пояснюється написання слів?

(Орфографічні)

 1. Довідкова книга, яка дає стисле пояснення часто вживаних слів і термінів іншомовного походження.

(Словник  інших мов)

 1. Довідкова книга в якій слова розміщені в алфавітному порядку.

(Словник)

 1. Книга, в якій географічні назви подано в алфавітному порядку.

(Географічний словник)

 1. Економічні терміни в алфавітному порядку містяться.

( Економічному словнику)

 1. Назва книги, якою користуються для перекладу іншомовного тексту.

(Перекладний словник)

Правильно! Саме про словники й піде мова.

Отож мова сьогодні піде про довідкову літературу.

Прошу звернути увагу на виставку книг, яка має назву «Довідково-інформаційний фонд». На перший погляд може здатися, що тут стоять ті самі книги, що є загалом у бібліотеці. Але це враження помилкове. Бо саме тут зібрані й упорядковані книги, які за змістовними ознаками призначені для швидкого і якісного задоволення інформаційних потреб читачів.

Різні за тематикою і цільовим призначенням ці книги є обов’язковою частиною бібліотечного фонду. Отже, до довідкової літератури слід віднести:

 1. словники;
 2. довідники;
 3. енциклопедії.

Словник — це довідкова книга, яка містить зібрання слів  розташованих у певному порядку (переважно в алфавітному чи тематичному).

У нашій країні словники «незрозумілих слів» з’явилися ще в часи Київської Русі, в ХІІІ ст. Спочатку всі відомості розміщувалися без будь-якої послідовності, а вже з XVI ст. слова стали розташовувати за алфавітом, їх почали називати «азбуковниками».

Щоб відшукати незрозуміле слово, знаходять сторінку з літерою, з якої починається слово, а за літерою вже і потрібне слово. Словники поділяться на:

 • енциклопедичні;
 • філологічні;
 • загальномовні;
 • спеціальні (тематичні).

Енциклопедичні словники пояснюють не слова самі по собі, а означені ними поняття. Наприклад: яблуко — соковитий багато сім’яний плід, який не розкривається Філологічні словники у свою чергу поділяються на:

 • орфографічні;
 • словник антонімів;
 • словник синонімів;
 • іншомовних слів;
 • словник епітетів тощо.

Давайте познайомимося із «Пам’яткою учня-читача».

 

Пам’ятка учня-читача

 

І. Якщо вам потрібно дізнатися:

 • як правильно писати те чи  інше слово, тоді звертайтеся до орфографічного словника;
 • як правильно вимовляти, наголошува¬ти слова — до орфоепічного;
 • походження слова — до етимологічного;
 • значення слова, його стилістичне вико¬ристання і граматичне оформлення до тлумачного словника.

ІІ. Якщо ви хочете дізнатися про різні явища природи, такі як затемнення, повінь, землетрус, чи про видатних діячів культу¬ри, науки, спорту, про географічні відкрит¬тя, історичні події — звертайтеся до енцикло¬педичних словників.

ІІІ. Для того щоб отримати допомогу від словника, потрібно вміти ним правильно користуватися.

У словниках усі слова зібрані за алфавітом, а у   довідниках — за окремими темами. Словникова стаття починається із заголовка. У філологічних словниках заголовок завжди має наголос.

 • У словниках-довідниках завжди зібрані знання, нагромаджені багатьма поколіннями. Звертайтеся до них, читайте їх  як художню книгу, вони завжди і в усьому допоможуть вам.
 • Практичне заняття.

А  тепер ,щоби закріпити новий матеріал, проведемо  практичне заняття. Перед вами лежать словники  й завдання. Вам необхідно виконати його з допомогою словників і на практиці продемонструвати здобуті знання.

 1. Знайдіть тлумачення слів: демілітаризація, вандал, некролог,фантом.
 2. Перекладіть російською мовою: куприк,добробут
 3. Перевірте правильність написання слів6 неделікатний,ретроспективний.
 4. Що означають ці іншомовні слова: бенефіс, портьє, аншлаг,юнга,меліс?
 5. Дайте пояснення «крилатих слів»: « канути Лету», «спочити на лаврах», «нитка Аріадни», «ахіллесова п’ята»
 6. Поясніть технологічні терміни: канапе, соте, мусака, дозатор, пульт.
 7. Як пишуться англійською мовою слова: великий, план,література.
 8. Підберіть до українських фразеологізмів російські: ледачому і в будень свято; спритний хлопець; який пан, такий і жупан;багато галасу даремно.